Wat staat er in ons privacybeleid?

Privacybeleid

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Kenneth Smit Direct is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van Kenneth Smit Direct. Je dient je ervan bewust te zijn dat Kenneth Smit Direct niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Wie is Kenneth Smit Direct?
Kenneth Smit Direct B.V. is gevestigd in Eindhoven. Kenneth Smit Direct is samen met de onderstaande werkmaatschappijen (hierna tezamen: Kenneth Smit Direct) verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • Lindenhaeghe Opleidingen B.V.
 • Lindenhaeghe Opleidingen BTW B.V.
 • Lindenhaeghe Examens B.V.
 • Lindenhaeghe Examens BTW B.V.
 • Lindenhaeghe Online B.V.
 • Lindenhaeghe Online BTW B.V.
 • Rotate B.V.
 • Eikk Onderwijsgroep


Onze contactgegevens

Welschapsedijk 20A
5652XM Eindhoven
Telefoon: 040 251 1337
E-mail: support@kennethsmitdirect.nl
KvK: 78054486

Onze Social Media kanalenVan welke personen verwerkt Kenneth Smit Direct gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Ook verwerken we persoonsgegevens van personen met wie we een relatie willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Cursisten die een training bij ons gaan volgen, op dit moment volgen of hebben gevolgd
 • Contactpersonen en vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten
 • Mensen die interesse tonen in onze diensten en producten
 • Medewerkers
 • Sollicitanten
 • Leveranciers (zoals freelance docenten e.a.)

Let op:
Als jouw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, zijn zij verplicht om haar medewerkers hierover te informeren. Jouw bedrijf kan dit privacybeleid aan de medewerkers geven. De medewerkers van jouw organisatie kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.


Voor welke doeleinden verwerkt Kenneth Smit Direct persoongegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dit kunnen de onderstaande doeleinden zijn. Elk van deze doeleinden is verbonden aan een wettelijke grondslag conform artikel 6 van de AVG. Verderop in dit privacybeleid hebben wij uitgebreider aangegeven welke gegevens wij waarvoor verwerken.

Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met jou/onze opdrachtgevers en leveranciers.
Wij willen onze (potentiële) klanten natuurlijk goed bedienen. Met jouw persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld:

 • Contact met je opnemen, vragen beantwoorden, je informeren en onze relatie onderhouden.
 • Aanvragen, offertes en bestellingen juist verwerken en uitvoeren.
 • Je gegevens correct in onze administratie plaatsen en eventuele wijzigingen verwerken.
 • Jouw trainingen en overige producten aanmaken, verzorgen en beheren.
 • Je toegang geven tot (online) opleidingsmateriaal en de online leeromgeving of Het Leerportaal.
 • Je studievoortgang, -resultaten en diploma aan jou en/of onze opdrachtgever en/of externe registers terugkoppelen.

Rechtmatige grondslag: de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, AVG).

Voor de verbetering van onze producten en diensten
Door gegevens te combineren en analyseren kunnen wij onze dienstverlening steeds persoonlijker, veiliger en beter maken. Deze analysegegevens bevatten soms ook persoonsgegevens. Hierbij verwijderen wij natuurlijk de gegevens die wij niet nodig hebben. Met het resultaat uit deze analyses zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • Wij de oorzaak van klachten snel(ler) achterhalen en in de toekomst voorkomen.
 • Onze online leeromgeving optimaal blijft draaien en eventuele onderdelen blijven verbeteren.
 • We kunnen meten wat de resultaten waren van een bepaalde campagne of actie om hier lering uit te trekken.
 • We kunnen rapportages maken om trends te ontdekken of bijvoorbeeld een logisch studiepad te bepalen.

Rechtmatige grondslag: de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang (artikel 6, AVG).

Voor promotie- en marketingdoeleinden
Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor promotie- en marketingdoeleinden. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen:

 • (digitaal) versturen van nieuwsbrieven, brochures, whitepapers op jouw aanvraag.
 • (digitaal) versturen van informatie over onze activiteiten en trainingsproducten en daaraan gerelateerde diensten op jouw aanvraag.
 • zien welke opleidingen je bij ons hebt gevolgd en welke nog niet.
 • kijken naar je gebruik van onze website en dit koppelen aan de informatie die bij ons bekend is om onze dienstverlening te verbeteren en om voor jou relevante advertenties te tonen.

Rechtmatige grondslag: de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van toestemming en is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang (artikel 6, AVG).

Om onze opleidingen en dienstverlening verder te verbeteren gebruiken wij o.a. jouw gegevens ook om analyses uit te voeren. Die analyses gebruiken we ook voor benchmarkonderzoek. Zo publiceren wij onze slagingspercentages in relatie tot het landelijk gemiddelde. Ook analyseren we doelgroep-, product- en verkoopgegevens.

Om jou gebruik te kunnen laten maken van jouw STAP-budget
Als je je bij ons een opleiding wil volgen en daarbij gebruik wil maken van je STAP-budget kun je via onze website een STAP-aanmelding doen. Om jou gebruik te kunnen laten maken van de STAP subsidieregeling, ter beschikking gesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), zijn wij verplicht hiervoor enkele persoonsgegevens te verwerken (hierna 'Deelnemersadministratie STAP'). Enerzijds om jou te laten genieten van een gekozen opleiding (hiervoor is Kenneth Smit Direct zelf verantwoordelijk). Anderzijds omdat het Ministerie van SZW op een later moment een controle uit kan voeren om te kijken of de scholingsactiviteit daadwerkelijk (en volgens de regels) heeft plaatsgevonden. Ook wil het Ministerie van SZW onderzoek uit laten voeren naar het gebruik en de effecten van het STAP-budget.

Rechtmatige grondslag: deze controle en het onderzoek vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van SZW. Kenneth Smit Direct vraagt toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor beide doeleinden uit tijdens het bestelproces van een opleiding, in opdracht van het Ministerie.

Om te voldoen wet- en regelgeving
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook om te voldoen aan op Kenneth Smit Direct rustende wet- en regelgeving. Rechtmatige grondslag: de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (artikel 6, AVG).

Voor archief- of analysedoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Al bewaren wij de gegevens niet meer voor deze doeleinden, dan nog kunnen wij ze bewaren voor archief- of analysedoeleinden. Dat betekent dat de gegevens alleen nog maar voor statistische of historische doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer wij willen weten hoeveel trainingen er in de regio Amsterdam in een jaar zijn afgenomen. De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar. Feitelijk gezien vallen deze gegevens daarmee niet meer onder de wetgeving van de AVG.

Voor werving en selectie

Wij verwerken jouw gegevens als je bij ons solliciteert. Hierbij houden wij ons aan de wettelijke richtlijnen ten behoeve van het bewaren van jouw cv en uiteindelijk jouw mogelijke personeelsdossier. Voor sommige functies vragen wij aanvullende informatie en voeren wij een pre-employment onderzoek uit. Dit kan bestaan uit het opvragen van referenties of het aanvragen van een VOG verklaring.

Rechtmatige grondslag: de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang (artikel 6, AVG).

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je ondubbelzinnige toestemming hiervoor hebben verkregen.


Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor?

Gegevens over wie je bent
Wat voor gegevens zijn dat?
Wij verwerken de persoonsgegevens die we van jou of van je werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure of aanmelding voor onze nieuwsbrief. Denk je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?

 • Om jou aan te melden als je bij ons een training wil doen
 • Om met jou in contact te komen en je bijvoorbeeld de bevestigingsmail toe te sturen.
 • We gebruiken jouw gegevens ook wanneer je met ons een overeenkomst afsluit.
 • Om jouw Mijn Online Leeromgeving-account aan te maken en je inlogcodes voor jouw online omgeving (en studiemateriaal) te verstrekken.

Goed om te weten: jouw gegevens kan je zelf beheren en wijzigen in jouw Mijn Online Leeromgeving onder “Mijn Gegevens”.

Je betalingsgegevens of die van jouw werkgever
Denk hierbij aan de naam, het e-mailadres en het rekeningnummer van de betalingsplichtige van jouw training. Dit kan je natuurlijk zelf zijn, maar dit kan ook jouw werkgever zijn.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?
Wij hebben deze gegevens nodig om de digitale factuur naar het juiste adres te sturen.

Je studievoortgang en -resultaten
Wat voor gegevens zijn dat?
Denk dan bijvoorbeeld aan gegevens die tonen hoe ver je bent met je (online) studie of welke hoofdstukken je hebt afgerond.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?

 • Om jou inzicht te geven in je studievoortgang in de Mijn Online Leeromgeving. Zo zie je bijvoorbeeld waar je bent gebleven met jouw e-learning.
 • Om je studieresultaten terug te koppelen.
 • Soms delen wij jouw studieresultaten met je werkgever. Dit doen wij natuurlijk alleen als jouw werkgever onze opdrachtgever is. Ook kan een werkgever gebruik maken van Het Leerportaal waarmee wij hen inzage geven in jouw studievoortgang zoals jij dit ook in jouw Mijn Online Leeromgeving ziet.

Goed om te weten: jij kan de inzage in je studieresultaten door jouw werkgever zelf beheren. In jouw Mijn Online Leeromgeving kun je dit onder “Mijn Gegevens” instellen.

Je contactgeschiedenis
Wat voor gegevens zijn dat?
Het gaat hier om gegevens naar aanleiding van contacten die je met ons gehad hebt of het contact dat wij met jou hadden. Als je hebt gebeld dan kan er bijvoorbeeld een aantekening in ons systeem gemaakt worden over het onderwerp. Ook kunnen wij terugzien welke communicatie wij aan jou verzonden hebben of kan er een gespreksverslagje gemaakt worden. Wanneer je een klacht aan ons stuurt, maken we een klachtendossier aan waarin wij alle communicatie over deze klacht opnemen.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?

 • Om te zien waar wij het eerder met jou over hebben gehad. Zo is iedereen op de hoogte en kan de communicatie met jou door meerdere mensen worden opgepakt.
 • Ook kunnen wij de communicatie gebruiken voor trainingsdoeleinden.

Goed om te weten: wij nemen geen telefoongesprekken op, wel luisteren er in het kader van trainingsdoeleinden soms meerdere personen mee.

Gegevens voor jouw en onze veiligheid
Wat voor gegevens zijn dat bijvoorbeeld?
Camerabeelden bij ons kantoor in Eindhoven.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?
Wij gebruiken de camerabeelden van ons terrein in Eindhoven enkel als er incidenten zijn. Justitie kan deze beelden bij incidenten opvragen.


Bijzondere persoonsgegevens
Wat voor gegevens zijn dat?
Denk aan jouw Burgerservicenummer (BSN)

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?
Als je je bij ons een opleiding wil volgen en daarbij gebruik wil maken van je STAP-budget kun je via onze website een STAP-aanmelding doen. Om jou gebruik te kunnen laten maken van de STAP subsidieregeling, ter beschikking gesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), zijn wij verplicht hiervoor onder meer jouw BSN te verwerken. Dit omdat het Ministerie van SZW op een later moment een controle uit kan voeren om te kijken of de scholingsactiviteit daadwerkelijk (en volgens de regels) heeft plaatsgevonden.

Goed om te weten: Jouw BSN wordt binnen 2 jaar na de door jou gegeven toestemming hiertoe aan het Ministerie van SZW verwijderd.

Je websitegebruik
Wat voor gegevens zijn dat?
Bijvoorbeeld je “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst), het apparaat waarmee je inlogt en gegevens over je bezoek aan onze site. Denk daarbij aan wanneer je welke pagina’s hebt bezocht en wanneer je hebt ingelogd in Mijn Online Leeromgeving.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?

 • Om jouw voorkeuren te onthouden en informatie te kunnen tonen die bij jou past of waar je interesse in kunt hebben.
 • Als we cookies hebben geplaatst, zien we bijvoorbeeld of je een nieuwsbrief van ons hebt geopend. Ook krijg je advertenties van ons op websites van andere bedrijven.
 • Wij verzamelen daarnaast gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
 • Ook analyseren wij de gegevens om onze systemen optimaal te laten functioneren. Zo monitoren wij bijvoorbeeld hoe druk het in onze online omgeving is.
 • We zien met welk apparaat en besturingssysteem je onze website bezoekt, daardoor kunnen wij de pagina’s beter afstemmen op de manier die bij het apparaat past en kunnen wij je orders goed afronden.

Goed om te weten: cookies zijn niet altijd noodzakelijk. Als je alleen noodzakelijke cookies wilt, dan kun je dit zelf aanpassen in jouw browser.

Deelnemersadministratie STAP
Om je gebruik te kunnen laten maken van het STAP-budget is het voor Kenneth Smit Direct verplicht om een Deelnemersadministratie bij te houden (zie ook het eerder genoemde doeleinde: 'Om jou gebruik te kunnen laten maken van jouw STAP-budget'). Hiervoor verwerken wij mogelijk de volgende gegevens wanneer jij een STAP-aanmelding doet:

 • Burgerservicenummer;
 • NAWTE-gegevens;
 • kopie ID bewijs (voor- en achterkant).
 • Het gevolgde scholingstraject(en);
 • Datum van aanmelding inclusief een bewijsstuk van de aanmelding;
 • Informatie over de scholing;
 • Correspondentie met Kenneth Smit Direct.

De administratie wordt t.b.v het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot twee jaar na de door jou gegeven toestemming bewaard. Gegevens die Kenneth Smit Direct dient te verwerken voor het aanbieden van de opleiding wordt tot maximaal 6 jaar na de opleiding bewaard. 

Jouw feedback
Wat voor gegevens zijn dat?
De gegevens die je invult op onze evaluatieformulieren of die je bijvoorbeeld achterlaat op een website als Springest. Denk ook aan feedback of opmerkingen die je achterlaat op social media zoals Facebook en LinkedIn.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?
Wij gebruiken jouw feedback om onze dienstverlening te verbeteren. Wij kunnen jouw feedback dus intern delen om onszelf te verbeteren of juist om de dingen die we goed doen te vieren!


Hoe lang bewaart Kenneth Smit Direct jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden. Dit betekent in de praktijk dat wij jouw gegevens in ieder geval 6 jaar bewaren zolang jij bij ons een actieve klant bent. Wij zien jou als actieve klant als je binnen 6 jaar een bestelling hebt gedaan, je een Mijn Online Leeromgeving-account hebt en/of geabonneerd bent op 1 van onze nieuwsbrieven.

Ben je geen actieve klant? Of heb je bijvoorbeeld alleen een brochure gedownload van onze website (maar ben je verder niet op onze nieuwsbrieven geabonneerd)? Dan bewaren wij jouw persoonsgegevens twee jaar. Na twee jaar anonimiseren wij jouw gegevens waardoor deze niet meer herleidbaar zijn tot jou. Wij gebruiken die data dan nog voor archief- en analysedoeleinden.

Natuurlijk hebben bepaalde persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn waar wij ons, ongeacht bovenstaande, aan houden. Hoe lang de wettelijke termijn is, verschilt. Zo moeten wij betalingsgegevens zoals iedere onderneming 7 jaar bewaren conform de fiscale bewaarplicht moeten wij cv’s van sollicitanten juist weer binnen 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderen.


Hoe gaat Kenneth Smit Direct om met cookies?

Wij vinden het belangrijk dat wij jou optimaal van dienst zijn. Om dit te kunnen doen maakt onze website gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst). Cookies helpen ons de website te analyseren. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt. Lees hier meer over ons cookiebeleid.


Hoe gaat Kenneth Smit Direct om met mijn persoonsgegevens?

 • We zorgen voor een goede beveiliging
  We doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Dit doen we door verschillende administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: je persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die deze voor hun functie nodig hebben. Natuurlijk besteden wij daarnaast veel aandacht aan de beveiliging van onze systemen.
 • Alle medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring
  Al onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht en hier hebben hiervoor getekend. Iedereen gaat zorgvuldig om met de gegevens die je ons hebt toevertrouwd.
 • Wij zorgen dat anderen (waar van toepassing) ook zorgvuldig omgaan met jouw gegevens

Wij schakelen soms derden in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Denk bijvoorbeeld aan onze IT-leveranciers, onze freelance docenten of de drukkerij van ons trainingsmateriaal. Wij verstrekken persoonsgegevens natuurlijk alleen aan derden als dit past bij het doel waarvoor wij je persoonsgegevens hebben verwerkt.

Als gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Kenneth Smit Direct diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, dan zijn we met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens ook optimaal beveiligen. Ook behandelen zij jouw gegevens vertrouwelijk. Wij verkopen of verhuren jouw persoonsgegevens natuurlijk niet.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatie organisaties.


Is er toezicht op de verwerking van persoonsgegevens?

Ja, er is toezicht op hoe wij persoonsgegevens verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Algemene Verordening Gegevensverwerking naleven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht hoe wij omgaan met de Telecommunicatiewet; dus de cookies, direct marketing via elektronische mail en het bel-me-niet register.


Met wie deelt Kenneth Smit Direct mijn persoonsgegevens?

Kenneth Smit Direct kan uw persoonsgegevens verder delen met partijen die deel uitmaken van de Eikk Onderwijsgroep, op grond van een gerechtvaardigd belang voor interne administratieve doeleinden binnen de groep, of indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren. Dit betekent dat uw persoonsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van andere entiteiten binnen Eikk Onderwijsgroep. De medewerkers van deze entiteiten krijgen enkel toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Uiteraard gaan alle medewerkers zorgvuldig met uw gegevens om en zullen andere entiteiten de persoonsgegevens niet inzetten voor andere doeleinden zonder dat daar een grondslag voor bestaat.

Wij delen alleen gegevens met anderen als we dit verplicht zijn of als er een andere goede reden voor is. Voor de uitvoering van de overeenkomst en het daadwerkelijk verzorgen van je training we jouw gegevens bijvoorbeeld aan de docent te verstrekken. Wanneer je geprint studiemateriaal bestelt, moeten wij jouw gegevens bijvoorbeeld met PostNL delen om te zorgen dat jouw pakketje ook wordt afgeleverd op het juiste adres.

Hieronder zie je met wie wij jouw persoonsgegevens kunnen delen:

Dienstverleners die in opdracht van Kenneth Smit Direct werken
Wij worden geholpen door andere dienstverleners om onze dienstverlening optimaal te houden. Wanneer wij gegevens met hen delen, delen wij alleen datgene wat noodzakelijk is voor de opdracht. Ook leggen wij afspraken over de omgang met persoonsgegevens vast in contracten met hen.

Deze dienstverleners voeren bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden uit:

 • Ze ontwerpen, onderhouden en verbeteren onze IT-systemen en onze online leeromgeving.
 • Ze bieden locaties aan waar je terecht kunt voor je training.
 • Ze printen jouw studiemateriaal wanneer je geprint materiaal aanvraagt.
 • Ze ondersteunen ons met het organiseren van evenementen, versturen van e-mailings en post en met het maken van studie- en communicatiematerialen zoals video’s, brochures.
 • Ze doen klantonderzoek zoals online enquêtes voor cursisten en zakelijke opdrachtgevers.
 • Ze helpen ons met het plaatsen van (online) advertenties op websites en social media, buiten de media van Kenneth Smit Direct.


Bedrijven waar wij mee samenwerken
Wij werken wel eens samen met andere bedrijven om jou een leuke aanbieding te kunnen doen. Ga je in op zo’n aanbieding? Dan geef je je gegevens aan onze partner. In het privacybeleid van de betreffende organisatie lees je hoe zij omgaan met je persoonsgegevens.

Met je werkgever
Het kan zijn dat wij jouw training verzorgen in opdracht van je werkgever. In dat geval is jouw werkgever onze opdrachtgever en maken wij afspraken over de uitvoer en de terugkoppeling van de resultaten.

Goed om te weten: jij kan de inzage in jouw studieresultaten door jouw werkgever zelf beheren. In jouw Mijn Online Leeromgeving kan je dit onder “Mijn Gegevens” instellen.

Met andere bedrijven of personen wanneer jij ons dat vraagt
Als jij dat wilt, geven wij jouw gegevens door aan andere bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid benaderd te worden voor een carrièrekans. In zo’n geval geef je altijd zelf toestemming tot het delen van jouw gegevens.

Wil je je toestemming intrekken? Dat kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar support@kennethsmitdirect.nl

Instanties vanuit een wettelijk bevel
Daarnaast zijn wij gerechtigd om in - als hiervoor op grond van wet- en regelgeving of een gerechtelijke bevel een verplichting is - onze medewerking te verlenen aan het ter beschikking stellen van persoonsgegevens op vordering van opsporingsautoriteiten of andere overheidsinstanties. Uitgezonderd situaties waarin dit uitdrukkelijk niet is toegestaan, zullen wij de opdrachtgever en/of cursist hierover uiteraard onmiddellijk informeren.


Je gegevens inzien of aanpassen

Wanneer je wilt weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd, dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage’. (artikel 15, AVG). Ook mag je eerder verleende toestemming natuurlijk altijd intrekken (artikel 17, AVG). Veel van je gegevens kan je zelf beheren en aanpassen in je Mijn Online Leeromgeving-account.

Gegevens die je niet zelf via Mijn Online Leeromgeving kunt aanpassen, kunnen wij natuurlijk voor je aanpassen. Ook kan je ons altijd laten weten als je (een deel van) je eerder gegeven toestemming wilt intrekken. Je kunt hiertoe een verzoek indienen via support@kennethsmitdirect.nl

Heb je een vraag over persoonsgegevens die je niet zelf in Mijn Online Leeromgeving kan beheren? Of heb je geen Mijn Online Leeromgeving-account? Stuur je vraag per e-mail naar support@kennethsmitdirect.nl of per brief naar:

Kenneth Smit Direct
T.a.v. klantsupport
Welschapsedijk 20A
5652XM Eindhoven

Wij voorzien jou binnen vier weken van een reactie.


De verwerking van je gegevens beperken

In bepaalde situaties kan je je ‘recht op beperking’ uitoefenen (artikel 18 AVG). Wij zullen je gegevens dan tijdelijk niet verwerken. Dit kan je bijvoorbeeld van ons vragen als je gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor je ze verstrekt hebt of als je bezwaar maakt maar nog op antwoord van ons wacht. Wil je de verwerking van je gegevens (tijdelijk) beperken? Stuur dan een verzoek naar support@kennethsmitdirect.nl


Je gegevens verwijderen

Wanneer je al jouw gegevens wilt verwijderen dan kan je in jouw Mijn Online Leeromgeving je account opzeggen.

Wij zullen dan op jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen en je uit alle mailingslijsten verwijderen. Dit tenzij (en voor zover de wet verplicht) wij de betreffende persoonsgegevens dienen te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Let op: je doet hiermee afstand van het recht op dataportabiliteit; wij kunnen jouw gegevens na verwijdering immers niet meer reproduceren.


Je voorkeur voor nieuwsbrieven instellen

Je kunt je voorkeur voor het ontvangen van nieuwsbrieven of overige aanbiedingen eenvoudig zelf beheren. In jouw Mijn Online Leeromgeving kan je aangeven welke informatie je (al dan niet) wilt ontvangen.

Daarnaast staat er natuurlijk onderaan elke mailing een uitschrijflink waarmee je je direct afmeldt.


Waar kan ik terecht met vragen over privacy?

Je kunt via het postadres, of per e-mail via support@kennethsmitdirect.nl met ons contact opnemen als je vragen hebt over het privacybeleid.


Waar kan ik bezwaar maken of een klacht indienen?

Je hebt de mogelijkheid om bezwaar in te dienen over je gegevensverwerking. Dit kan je doen bij het gebruik van je gegevens voor commerciële doeleinden en bij bijzondere persoonlijke omstandigheden (artikel 21 AVG). Bezwaar of klachten kan je indienen via klachten@kennethsmitdirect.nl en worden in behandeling.


Wijzigingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in het privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 12 juli 2022 (V2.0).